Bli medlem av Kristiansand Pirates

Her kan du registrere deg som medlem av Kristiansand Pirates.

Medlemskontingent pr. spiller:
Støttemedlem (ikke spiller): Kr. 300
U10 (2009 og yngre): Kr. 1500, - pr. sesong
U12 (2007 og 2008) : Kr. 1500, - pr. sesong
U14 (2005 og 2006) Kr. 1500, - pr. sesong
U16 (2003 og 2004) Kr. 2000, - pr. sesong + lisens**
U19 (2000, 20001, 2002): Kr. 2000, - pr. sesong + lisens*
Senior (1999++): Kr. 3000, - pr.sesong + lisens*

Ved oppstart etter 1. desember halveres kontingenten.
Når vi har mottatt din registrering, vil du få tilsendt kontingentfaktura. Når denne er betalt, vil du motta eventuell lisensfaktura.

Lisens for seriespill:
* - Lisens kommer i tillegg for alle som deltar i seriespill fra den sesongen de fyller 13 år. I Region Sør sesongen 2018-2019 gjelder dette bare for U16**, U19 og senior. Lisensen fastsettes av Norges Basketballforbund (NBBF), er obligatorisk og er en forsikring som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. Du finner oppdatert informasjon om spillerlisens og gjeldende takster på NBBFs hjemmeside.

** - Frem til regionen har bestemt om det blir noen regional U16 serie er det ikke behov å betale lisens. MERK: Dersom en spiller blir valgt ut til NM-troppen, vil denne måtte betale lisens for å kunne delta.

Når vi har mottatt din registrering, vil du få tilsendt kontingentfaktura. Når denne er betalt, vil du motta eventuell lisensfaktura.


INFO OM MEDLEM / SPILLER:
Fødselsdato:
 


FORELDRE / FORESATTE (for spillere under 18 år):